Blog

Protecció de Dades

Fotografies de menors en Festes de Nadal (àmbit familiar)

20 desembre, 2022

Cada vegada és més freqüent veure imatges de menors en xarxes socials o pàgines web, sobretot en celebracions com a aniversaris, naixements, comunions o Nadal. Els pares i mares volen compartir aquests moments amb el seu cercle i gràcies a les noves tecnologies, una de les formes més fàcil de compartir-lo és publicant-lo en una xarxa social, com pot ser Instagram, Meta (Facebook) o TikTok. No obstant això, també veiem quantitat de personatges públics que oculten les cares dels més petits i és que cada vegada som més conscients de l’abast de les xarxes socials i dels foscos usos que li poden donar alguns usuaris.

Aquest moviment es diu sharenting i que consisteix a compartir (share) fotografies, vídeos o una altra informació de l’evolució dels nostres fills (parenting).

L’ús i la publicació d’imatges de menors és un tema sensible i que hem d’observar amb precaució, sobretot hem de ser conscients de quines obligacions tenim com a pares, mares i tutors. En Datax volem donar resposta a algunes de les preguntes més freqüents respecte el dret d’imatge dels menors i la seva protecció en l’àmbit familiar:

Puc publicar imatges de menors en xarxes socials?

Encara que resulti una pregunta òbvia, la resposta no ho és i és que depèn de l’edat del menor:

  • Menors entre 14 i 18 anys: Actualment, el RGPD en el seu article 8.1 estableix que l’edat mínima per a atorgar consentiment és la de 16 anys, no obstant això, la Llei orgànica coneguda com LOPDGDD va decidir rebaixar encara més l’edat fins als 14 anys. És a dir, a partir dels 14 anys un nen/a pot dir lliurement sobre la seva privacitat en Internet i si els pares o tutors legals volen publicar una imatge del menor, però aquest no ho consenti, no la poden publicar.
  • Menors de 14 anys: Els pares, mares i tutors són els responsables i tenen el poder de decisió respecte els menors de 14 anys, per tant, poden publicar imatges dels seus fills, encara que no comptin amb el seu consentiment.

Actualment, podem trobar diverses multes a progenitors de fins a 10.000€ per publicar imatges dels seus fills de més de 14 anys, sense comptar amb el seu consentiment.

Hem d’estar tots dos progenitors d’acord per a publicar imatges o autoritzar la seva publicació?

És indiferent si els pares estan junts o separats o, si tenen o no la custòdia, sempre que comparteixin la pàtria potestat tots dos pares hauran d’autoritzar l’ús de la imatge del menor.

Amb independència de qui tingui atribuïda la custòdia, tots dos progenitors tenen dret a consentir o rebutjar la presa d’imatges dels menors, sempre que no sigui per a ús personal/domèstic. En cas d’existir controvèrsia, el progenitor interessat haurà d’acudir al jutge per a, en el seu cas, obtenir la deguda autorització.

Per exemple, en el cas d’una autorització d’imatge en un centre educatiu, serà aquest qui haurà d’implementar les mesures tècniques i organitzatives adequades per a complir amb aquesta obligació.

Per a més informació respecte les imatges de menors en el sector educatiu, els animem a llegir “article d’imatges de menors en àmbit escolar” 

 

Quina conseqüència pot comportar la difusió d’imatges inapropiades de menors?

En cas que les mares o els pares actuïn de manera inadequada i difonguin imatges inapropiades, això pot implicar un menyscapte de la reputació i honra del menor que implicarà la intervenció del Ministeri Fiscal per a determinar les mesures en defensa de l’interès del menor.

En altres paraules i en relació amb el principi de l’interès superior del menor, seran perseguibles aquelles actuacions que puguin implicar un mal ja sigui, una intromissió il·legítima en la seva intimitat, honra o reputació, o que sigui contrària als seus interessos.

 

Finalment, i seguint aquestes indicacions, hem de posar l’accent en l’après, ara que venen les festes nadalenques i les imatges brillen per la seva presència:

  1. Podem prendre fotografies per a ús personal i domèstic,
  2. En cas de publicar imatges, hem de comptar amb el consentiment de tots dos progenitors o dels menors aquests són majors de 14 anys,
  3. Hem d’informar de l’ús que li volem donar a les imatges abans de sol·licitar el consentiment (finalitats del tractament),
  4. Tenim dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

 

En conclusió i tal com indica l’AEPD en la seva Nota Tècnica de Protecció del Menor en Internet “malgrat els beneficis que aporta la connectivitat actual, existeix una sèrie de riscos que no hem d’oblidar, especialment en els col·lectius més vulnerables com és el cas dels menors, i recordem que qualsevol succés en la infància pot tenir importants repercussions en el seu desenvolupament com a adults. Per tant, si bé l’accés a Internet ha de ser pres com una gran oportunitat per al desenvolupament dels menors, els pares o tutors han de prendre mesures per a protegir-los de les amenaces de l’entorn digital igual que es fa en el món físic, i la indústria ha de proporcionar eines per a ajudar a salvaguardar la seva intimitat i benestar”.

A DATAX som una empresa especialitzada en matèria de protecció de dades, seguretat de la informació i Compliance.

Oferim un servei de consultoria integral per a adequar a la seva organització a tots els requisits del Reglament Europeu (RGPD 2016/679) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’obligat compliment des del 25 de maig 2018.

Més de 18 anys d’experiència en l’adequació de tota mena d’organitzacions i sectors d’activitat, inclòs el sector públic i privat ens avalen.

Més de 10.000 clients confien ja en els nostres coneixements i professionalitat en la matèria.

Laura Morató Pascual

Assessora legal especialista en Dret Digital i Protecció de Dades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *