Blog

Protecció de Dades

Fotografies de menors en Festes de Nadal (àmbit escolar)

16 desembre, 2022

Les festes nadalenques estan plenes de records en família i amics les imatges dels quals captem amb múltiples vídeos i fotografies, ja sigui en les festes del col·legi, en els menjars amb familiars llunyans o en els moments més màgics del Nadal. A més, el desenvolupament de les tecnologies ha convertit a qualsevol persona que disposi d’un telèfon mòbil, en fotògraf, facilitant així, la captació, enregistrament i reproducció d’imatges i vídeos.

Aquesta gran quantitat de dades personals en forma d’imatges es multiplica amb els més petits, quan els pares, tutors i educadors volen captar tots els moments possibles, és d’especial rellevància conèixer com hem d’actuar amb les imatges dels menors.

En primer lloc, cal ressaltar que segons la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) els menors puguin prestar consentiment per a tractar les seves dades personals sempre que siguin majors de 14 anys. D’ara endavant, ens referirem a menors com aquells que no tenen l’edat suficient per a prestar consentiment segons la LOPDGDD (-14 anys).

En aquest articulo parlarem de l’àmbit escolar i el diferenciarem de l’àmbit familiar, que es parlarà en un altre moment, donat la distinció que es realitza respecte el seu tractament.

 

IMATGES DE MENORS EN ÀMBIT ESCOLAR:

Amb les celebracions de festes escolars o activitats extraescolars, tant la pròpia escola/empresa com els familiars prenen fotografies dels protagonistes, els nens i nenes, però quins requisits han de complir?, qui pot prendre les fotos? es poden publicar?

Cada vegada sorgeixen més dubtes sobre aquest tema motiu pel qual l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va publicar el seu Guia per a Centres Educatius i avui donarem resposta a algunes d’aquestes preguntes:

Pot l’escola prendre imatges o gravar vídeos en esdeveniments escolars?

Abans de donar resposta, hem de concretar amb quina finalitat seran preses les fotos:

Funció educativa (treballs escolars o avaluacions): Sí, l’escola pot prendre imatges i gravar vídeos per a aquesta finalitat sense ser necessari el consentiment, ja que s’entén emparada en la Llei orgànica d’Educació.

Altres funcions: Quan la presa d’imatges no correspon amb la funció educativa el centre necessita el consentiment dels representants legals del menor, o bé, del menor en el cas que sigui major de 14 anys. Abans, però, el centre haurà d’informar de la finalitat de l’enregistrament, especialment de si les imatges seran difoses, per exemple, en xarxes socials, en una web privada o en la revista del col·legi. S’ha de sol·licitar el consentiment per a cada finalitat concreta.

 

L’escola ha publicat imatges d’un menor a una web pública, és legal?

Depèn, sempre que comptin amb el consentiment per a aquesta determinada finalitat i s’hagi facilitat la informació necessària; sí, l’escola podrà publicar la imatge.

De totes maneres, és recomanable que en el cas que el centre escolar realitzi fotografies amb finalitats informatives per als pares i mares, aquestes imatges siguin publicades en un portal web privat que requereixi usuari i contrasenya per a accedir.

 

El menjador escolar pot publicar imatges per a la seva pàgina web?

El menjador escolar presta un servei a l’escola i actua com a encarregat del tractament, per aquesta raó, no necessita recaptar el consentiment per a tractar les dades dels alumnes. No obstant això, en el cas de prendre fotografies per a les seves pròpies finalitats (per exemple, fer publicitat mitjançant la seva pàgina web), l’empresa haurà de comptar amb el consentiment dels tutors legals i, en aquest cas, actuarà com a responsable del tractament.

Per tant, només podrà publicar aquestes imatges en el cas de comptar amb el consentiment dels tutors per a aquestes finalitats (no serà suficient el consentiment atorgat a l’escola).

 

Només puc veure imatges dels meus fills en les activitats extraescolars, si accepto l’ús amb finalitats informatives i comercials, és correcte?

No, l’empresa hauria d’oferir la possibilitat de donar el consentiment per a cada finalitat concreta. Per exemple, en l’autorització de l’ús d’imatge haurien d’indicar:

  1. Presa d’imatges amb finalitats informatives per als tutors legals, i/o
  2. Presa d’imatges amb finalitats comercials com la publicació en l’Instagram de l’empresa.

D’altra banda, és freqüent trobar-nos amb activitats extraescolars que obliguen a acceptar la presa d’imatges i posterior publicació, per a realitzar una determinada activitat. Aquests supòsits són il·legals, hem de recordar que el consentiment deure ser explícit i lliure. I així ens ho confirma l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en una sanció recent, del passat 18 de juliol, mitjançant la qual es va multar a una empresa d’activitats d’estiu per no recollir el consentiment de la imatge separat del contracte principal.

Poden prendre fotos els pares en esdeveniments escolars?

La presa de fotografies o vídeos per part dels familiars dels alumnes està fora de l’àmbit del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) segons l’article 2.2.c) en ser activitats personals o domèstiques. No obstant això, la publicació d’aquestes imatges en xarxes socials o pàgines web públiques, sí que requeriria el consentiment dels afectats.

És recomanable que l’escola informe anteriorment de la possibilitat que els familiars facin fotografies o vídeos en aquests esdeveniments i que aquestes imatges només podran utilitzar-se per a ús domèstic.

De totes maneres, l’escola té la possibilitat de prohibir la presa d’imatges en els seus esdeveniments o en el recinte escolar d’acord amb l’article 120 de la Llei orgànica d’Educació.

 

Finalment, hem de prendre consciència de la vulnerabilitat del col·lectiu i és la nostra responsabilitat protegir els menors. Seguint aquestes indicacions, serà més senzill protegir les dades dels menors en qualsevol esdeveniment, tant si ens trobem en família com en l’entorn escolar.

A DATAX som una empresa especialitzada en matèria de protecció de dades, seguretat de la informació i Compliance.

Oferim un servei de consultoria integral per a adequar a la seva organització a tots els requisits del Reglament Europeu (RGPD 2016/679) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’obligat compliment des del 25 de maig 2018.

Més de 18 anys d’experiència en l’adequació de tota mena d’organitzacions i sectors d’activitat, inclòs el sector públic i privat ens avalen.

Més de 10.000 clients confien ja en els nostres coneixements i professionalitat en la matèria.

Laura Morató Pascual

Assessora legal especialista en Dret Digital i Protecció de Dades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *